Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

paciutek
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
paciutek
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viamissmiserable missmiserable

October 20 2017

paciutek
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamefir mefir
paciutek
paciutek
“To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.”
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
paciutek
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością
— Gałczyński
Reposted fromnatts natts viaincentive incentive

August 09 2017

paciutek
 On będzie cudownym tatą. Jeszcze tego nie wie, ale zmężnieje dzięki tobie. Nauczy się być opiekunem i rycerzem. Ośmieli się. Będzie walczył i pracował dla ciebie i dokona wspaniałych rzeczy, a wiesz dlaczego? Bo tak działa mechanizm miłości. Miłość buduje. Po tym ją poznasz.

June 15 2017

paciutek
5042 c742
Reposted fromYggry Yggry viaincentive incentive
paciutek
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viaincentive incentive

March 22 2017

paciutek
paciutek
5667 1bdd 500
paciutek
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
paciutek
paciutek
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamissmiserable missmiserable

June 21 2015

paciutek
Czas udało się zatrzymać na zdjęciach
Ust czasem nie udało się zamknąć z przejęcia
Szukając szczęścia, a czy je znajdę? nie wiem
Wiem, że wspaniale jest być człowiekiem pod błękitnym niebem
— ELDO

June 17 2015

paciutek
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl