Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

paciutek
Czas udało się zatrzymać na zdjęciach
Ust czasem nie udało się zamknąć z przejęcia
Szukając szczęścia, a czy je znajdę? nie wiem
Wiem, że wspaniale jest być człowiekiem pod błękitnym niebem
— ELDO

June 17 2015

paciutek
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
paciutek
0625 cb11 500
Reposted fromosaki osaki viaincubus incubus

June 15 2015

paciutek
paciutek
Nie chciałam być dorosła, nie chciałam się zmieniać, nie chciałam się dostosowywać do was, do ciebie.
— Nigdy
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki
paciutek

Polska to kraj pięknych, silnych i zaradnych kobiet, i facetów, którzy wcale na nie nie zasługują.

Reposted fromcarre carre viaAinsworthCass AinsworthCass
paciutek
9700 3cb4
Reposted fromshar17666 shar17666
paciutek
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viaserdeczniezabronione serdeczniezabronione
paciutek
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimchuckbasss imchuckbasss
paciutek
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
paciutek
5261 261f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaimchuckbasss imchuckbasss
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

June 12 2015

paciutek
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viaincubus incubus
paciutek
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaincubus incubus
paciutek
6619 38f8 500
Reposted fromdomiwnetrze domiwnetrze viaincubus incubus
paciutek
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

June 11 2015

paciutek
2013 619e
Reposted fromusual usual viaincubus incubus
paciutek
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaincubus incubus
paciutek
0312 fc82
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaincubus incubus
paciutek
4067 b1dc 500
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem viaincubus incubus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl